Larix decidua ‘Krejci’

Grillige plant met lange gekronkelde twijgen. Geschikt als solitairplant.