Oferujemy:
najlepsze odmiany i kultywary
zdrowe rośliny
bryły korzeniowe wolne od chwastów
prawidłowo wyhodowane rośliny
Krótko mówiąc: dobry materiał wyjściowy

Zapewniamy to Państwu dzięki:
korzystaniu z dobrej jakości materiału wyjściowego
zatrudnianiu zmotywowanych i wykwalifikowanych pracowników
korzystaniu z dostępnej wiedzy fachowej